มส.เห็นชอบตั้ง “เจ้าคุณอาชว์” รก.แทนเจ้าคณะจ.นครปฐม-สุพรรณฯ (ธ) ตั้ง “พระครูธัญญวัฒน์” รก.แทนเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง

0
1606

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 11/2562 โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมส. ว่า ตามที่พระปฐมคณาจารย์ (ประชุม ธมฺมรโต)  วัดชุมนุมศรัทธา อ.บางเลน จ.นครปฐม รักษาการเจ้าอาวาสวัดเสน่หา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม และเจ้าคณะจ.นครปฐม-สุพรรณบุรี(ธ) ได้มรณภาพลง ที่ประชุมมส. มีมติเห็นชอบตามที่พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมส. รักษาการเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) เสนอเรื่องแต่งตั้ง พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ รักษาการเจ้าคณะจ.ลพบุรี (ธ) เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะจ.นครปฐม-สุพรรณบุรี(ธ) และมีมติแต่งตั้งพระครูธรรมวินยาลังการ (ธัญวัฒน์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสน่หา พระอารามหลวง เจ้าคณะอ.กำแพงแสน(ธ) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเสน่หา พระอารามหลวง

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,