มส.อนุมัติให้มี และเพิ่มพระสังฆาธิการ รองเจ้าคณะจังหวัด – ภาค หลายตำแหน่ง

0
189

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 15/2566 ว่า ที่ประชุมมส. มีมติเห็นชอบการอนุมัติให้มี และเพิ่ม พระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะภาค และรองเจ้าคณะจังหวัด หลายตำแหน่ง ดังนี้ อนุมัติให้มีรองเจ้าคณะภาค 8 เพิ่ม 1 ตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 9 เพิ่ม 2 ตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 10 เพิ่ม 3 ตำแหน่ง

โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังอนุมัติให้มีรองเจ้าคณะจ.ชัยภูมิ (ธรรมยุต) เพิ่มรองเจ้าคณะจ.อุดรธานี 3 ตำแหน่ง รองเจ้าคณะเจ้าคณะจ.เลย 1 ตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.สกลนคร 1 ตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.ขอนแก่น 4 ตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.มหาสารคาม 3 ตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ 2 ตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.ร้อยเอ็ด 4 ตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.อุบลราชธานี 6 ตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.นครพนม 2 ตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.ศรีสะเกษ 4 ตำแหน่ง และรองเจ้าคณะจ.เชียงราย 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้การอนุมัติให้มี เพิ่ม ตำแหน่งพระสังฆาธิการในครั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบมส. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะภาค พ.ศ.2566

*****************************************************************