มส.ห่วงไม่ยอมให้ตรวจใบสุทธิเป็นมือที่ 3 หวั่นสร้างสถานการณ์ให้วัดพระธรรมกาย ด้านผอ.พศ.คนใหม่ยอมรับ มีการปรับแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ เรื่องทรัพย์สินวัด-พระสงฆ์

0
1639

Thai R News เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ในฐานะเลขาธิการมส.เฝ้ารับเสด็จ เข้าถวายสักการะ และเข้าร่วมประชุมในฐานะเลขาธิการมส.เป็นครั้งแรก

พระพรหมเมธี(จำนง ธมฺมจารีย์) กรรมการและโฆษกมส. ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุมว่า สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระโอวาทให้ ผอ.พศ. คนใหม่ ขอให้มีความสุขความเจริญ และขอให้ช่วยรักษาดูแลพระพุทธศาสนา ส่วนเรื่องวัดพระธรรมกายนั้น สมเด็จพระสังฆราช มิได้ทรงมีรับสั่งแต่อย่างใด นอกจากที่ประชุมมส.ได้รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามประกาศการแก้ไขกฎกระทรวง เรื่องการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.2549 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2560 แล้ว โดยเฉพาะการแก้ไขเรื่องจำนวนเนื้อที่ตั้งวัด แต่เดิมกำหนด 6 ไร่ ซึ่งหากพื้นที่ไหนมีไม่ถึง 6 ไร่ และมีความจำในแต่ละพื้นที่ก็สามารถขอตั้งวัดได้ตามความจำเป็น

พระพรหมเมธี กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ทางฝ่ายบ้านเมืองจะขอให้ มส.สั่งการห้ามพระภิกษุมาร่วมชุมนุมกับวัดพระธรรมกายและขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ที่สำคัญทางมส.ห่วงเรื่องมือที่ 3 หรือพระที่ไม่ได้สังกัดวัดพระธรรมกาย และไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจใบสุทธิ อาจจะมีการสร้างสถานการณ์ให้วัดพระธรรมกายเสียหายได้ ซึ่งกรณีนี้ทาง พศ.จึงมีการร่วมตรวจใบสุทธิของพระที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมทั้งหมด เพื่อป้องกันมือที่ 3 เข้ามาทำให้เกิดปั่นป่วนและสร้างผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา

โฆษกมส. กล่าวต่อไปว่า สำหรับกระแสข่าวที่จะมีการแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเงินพระ เงินวัดนั้น อยากฝากถึงรัฐบาล และคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) หากจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสงฆ์ อยากให้มาถามพระผู้ใช้กฎหมายเสียหน่อย ซึ่งคนนอกบางกลุ่มอาจจะมีความเห็นไปอีกทางหนึ่งที่ไม่เข้าใจบริบทของวัดและพระ ดังนั้น จึงต้องร่วมกันหาแนวทางที่ดี และควรต้องรู้ว่า อะไรควรทำหรือไม่ควรทำ

ด้าน พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กล่าวว่า เรื่องวัดพระธรรมกายนั้นทางพศ.คงทำหน้าที่ของให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องกระบวนการทางกฎหมายนั้น ต้องเป็นเรื่องของฝ่ายบ้านเมือง พศ.มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บรรลุเป้าหมาย ที่สำคัญในวันที่ 1 มีนาคม 2560 พศ.จะส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คนไปประจำอยู่ที่วัดพระธรรมกาย เพื่อประสานงานและรายงานสถานการณ์แต่ละวันมาให้ตนรับทราบ ส่วนกรณีที่ทางกระทรวงยุติธรรม ขอความร่วมมือพศ.ให้ประสานพระสังฆาธิการทุกระดับ แจ้งไม่ให้พระสงฆ์มาร่วมชุมนุมกับวัดพระธรรมกายนั้น ขณะนี้พศ.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทุกจังหวัดแล้ว โดยตนได้หารือกับกรรมการมส.ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องวัดพระธรรมกายแล้ว ทางมส.ห่วงใยเรื่องที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะร่วมมือดำเนินการเพื่อให้ปัญหาเกิดความคลี่คลายโดยเร็ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้มาดูในเรื่องการแก้พ.ร.บ.คณะสงฆ์ โดยเฉพาะการทรัพย์สินวัดและพระหรือไม่ พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า สิ่งที่ตนจะพูดต่อหน้าพระผู้ใหญ่นี้จะไม่มุสา ซึ่งรัฐบาลไม่มีคำสั่งใดๆ ให้ตนมาดำเนินการในเรื่องของทรัพย์สินของวัดและของพระ แต่ทราบว่า ทางคณะกรรมาธิการศาสนาฯ กำลังดำเนินการยกร่างพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่อยู่ แต่ตนยังไม่ทราบรายละเอียด โดยจะขอศึกษาในรายละเอียดก่อนอีกครั้งหนึ่ง