มส.สั่งประชุมพระสังฆาธิการระดับบนทั่วประเทศ ทบทวนกฎ-ระเบียบ-คำสั่ง เข้มงวดให้พระสงฆ์สามเณรถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

0
2977

ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสมเกียรติ ธงศรี รองผอ.พศ. ในฐานะโฆษกพศ.  คนที่ 1 กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) และการประชุมนอกรอบกับพระพรหมมุนี พระพรหมบัณฑิต และพระพรหมโมลี ว่า มส. ได้มีมติให้จัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศตั้งแต่ระดับเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆที่สำคัญ ซึ่งมส.ได้มีมติในช่วงที่ผ่านมา เช่น เรื่องหลักเกณฑ์และหลักสูตรการบวช รวมไปถึงคำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ ที่มีคำสั่งออกมาหลายฉบับเพื่อควบคุมพฤติกรรมพระภิกษุ สามเณร และแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่คลาดเคลื่อน และจะได้นำไปถ่ายทอดสู่พระสังฆาธิการผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งให้พระสงฆ์สามเณรถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธามั่นคงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า จากการประชุมนอกรอบเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าว ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า จะมีการจัดการประชุมในช่วงต้นเดือนพ.ค. โดยจะกราบทูลเชิญ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมด้วย อย่างไรก็ตามในวันที่ 30 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดในการจัดประชุมนี้อีกครั้ง