มส.รับทราบ พศ.ประสานกทม.นำจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ 10 วัดริมฝั่งเจ้าพระยา

0
559

วันนี้ (30 ก.ย.62) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมส. ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ว่า สืบเนื่องจากมีการรายงานถึง มส. การประชุมเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ต.ค.62 โดยที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มอบหมายหน้าที่ให้พศ.ประสานงานไปยังวัดที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งขบวนเรือพระราชพิธีจะเคลื่อนผ่าน โดยให้ทั้ง 10 วัดปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม โดยประสานกับทางกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวกที่ผ่านมานั้น มส.รับทราบการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์วัดจำนวน 10 วัดแล้ว ได้แก่

  1. วัดราชาธิวาสวิหาร 2. วัดเทวราชกุญชร 3. วัดสามพระยา 4. วัดบวรมงคล 5. วัดคฤหบดี 6. วัดระฆังโฆสิตาราม 7. วัดอรุณราชวราราม 8. วัดกัลยาณมิตร 9. วัดอมรินทราราม 10. วัดอมรคีรี เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพศ.จะประสานกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการนำจิตอาสาเข้าไปปรับภูมิทัศน์ เริ่มในวันที่ 2 ต.ค.นี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี จะไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวที่วัดระฆังโฆสิตาราม เวลา 09.00 น.