มส.ยก ‘พระสุทธิสารสุธี’ ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17-18 (ธ) พร้อมเพิ่มรองเจ้าภาค 11 อีก 2 ตำแหน่ง และรองเจ้าคณะจังหวัด 14 ตำแหน่ง

0
172

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผอ.กลุ่มประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 18/2566 ว่า มส.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระสุทธิสารสุธี (ฉาย ปิยธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดดอนรัก จ.สงขลา เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) หลังจากที่พระสุทธิสารสุธี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าคณะจ.สงขลา-สตูล (ธรรมยุต) ด้วยความเรียบร้อยมาโดยตลอด จนมีอายุครบ 80 ปี จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูให้สูงยิ่งขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) ทั้งนี้เป็นไปตามความในข้อ 3 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2546) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

นายยุทธศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า มส.ยังเห็นชอบให้มีรองเจ้าคณะภาค 11 อีก 2 ตำแหน่ง รวมทั้งเพิ่มรองเจ้าคณะจ.นครราชสีมา อีก 7 ตำแหน่ง เพิ่มรองเจ้าคณะจ.บุรีรัมย์ 3 ตำแหน่ง เพิ่มรองเจ้าคณะจ.ชัยภูมิ 2 ตำแหน่ง และเพิ่มรองเจ้าคณะจ.สุรินทร์ 2 ตำแหน่ง โดยการขออนุมัติเพิ่มตำแหน่ง รองเจ้าคณะจ.นครราชสีมา รองเจ้าคณะจ.บุรีรัมย์ รองเจ้าคณะจ.ชัยภูมิ รองเจ้าคณะจ.สุรินทร์ และตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 11 ได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะภาค พ.ศ.2566

*****************************************************************