มส.มีมติ 4 ข้อตรวจสอบพระจริง-ปลอมร่วมชุมนุมทางการเมือง ตั้งคณะกรรมการปกครองสงฆ์ออกแนวปฏิบัติให้ชัดเจน

0
267

วันนี้ (10 พ.ย.63) ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 25/2563 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงลาประชุม ที่ประชุมจึงกราบนิมนต์สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) แถลงผลการประชุม มส. ว่า ที่ประชุมมีมติให้แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองดำเนินการกับพระภิกษุสามเณรที่ฝ่าฝืนคำสั่งมส. เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538 พร้อมทั้งมีมติให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมส. ในฐานะประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายปกครอง ให้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง เพื่อวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว

(ชมคลิป)

นอกจากนี้มส.ยังให้แจ้งรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมชุมนุมตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งมาให้ ให้พศ.นำเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองพิจารณาดำเนินการทางพระวินัย และให้พศ.ทำหนังสือแจ้งประสานไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เพื่อขอให้ตรวจสอบสถานะของพระสงฆ์สามเณรที่เข้าร่วมชุมนุมทุกรูปว่ามีผู้ปลอมบวชหรือไม่ ซึ่งจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แจ้งมายังพศ. เบื้องต้นพบเป็นพระจริง 1 รูป และสามเณรจริง 1 รูป ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

(ชมคลิป)

“มีผู้ติติงมาถึงสำนักพุทธว่า การที่มีพระเณรออกมาร่วมชุมนุมทางการเมืองนั้น สำนักพุทธหรือคณะสงฆ์ไม่ดำเนินการอะไรบ้างเลยหรือ ขอเรียนว่าเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมส.ก็จะได้หยิบยกกฎมส.ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือในที่ประชุม แล้วจึงมีมติข้อที่ 1.ให้พศ.แจ้งเจ้าคณะปกครองต้นสังกัดดำเนินการกับพระภิกษุสามเณรที่ฝ่าฝืนคำสั่งมส. เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538  มติที่ 2. มอบถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองที่มส.แต่งตั้ง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองเพื่อวางแนวทางป้องกันพระภิกษุสามเณรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว 3.มีมติให้นำรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่ฝ่าฝืนคำสั่งมส. ส่งให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการทางพระธรรมวินัย ส่วนจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นอำนาจของเจ้าคณะปกครอง 4. มีมติให้พศ.แจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลกฎหมายตรวจสอบสถานะของพระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองทุกรูป เพื่อตรวจสอบว่าในจำนวนนั้นมีผู้ปลอมบวชหรือไม่ ซึ่งจะทำให้พระพุทธศาสนาเกิดความเสียหาย โดยมติทั้ง 4 ข้อนี้ มส.ให้พศ.แจ้งให้เจ้าคณะปกครองทุกจังหวัดได้รับทราบโดยทั่วกัน” ผอ.พศ. กล่าว