มส.มีมติให้วัดทั่วไทย-ทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง ร.10 และสมเด็จพระราชินี ใน ร.9

0
1223

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติหน้าที่โฆษกพศ.​ กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยระบุว่า พศ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งว่า ตามที่มส.ได้มีมติให้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560  ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 ของทุกเดือน นั้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นออกทุกข์ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.2560 เป็นต้นไป ดังนั้นพศ. จึงเห็นควรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 28 พ.ย.2560 เวลา 16.00น. และวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 16.00 น. และจะมีการจัดพิธีดังกล่าวทุกวันที่ 28 ของเดือนตลอดปี 2561

นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า โดยขอความเห็นชอบดำเนินการประกอบพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว ดังนี้1.ให้พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกรูป ในเขตกรุงเทพฯ ไปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2.ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ตามคู่มือประกอบพิธีมหามงคลที่มส.ได้จัดพิมพ์ถวายไว้แล้ว 3.ให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามมติมส. จัดปฏิบัติธรรม ในช่วงวันดังกล่าว แต่ละครั้งตามความเหมาะสม 4.ให้วัดทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ หลังจากทำวัตรสวดมนต์เย็น 5.มอบพระพรหมวชิรญาณ พระพรหมเมธี และพระพรหมมุนี เป็นผู้ประสานงาน ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่เจ้าคณะผู้ปกครองรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในส่วนกลาง 6.ให้พศ.แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัด หน่วยงาน และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดนั้นๆ ในการประกอบพิธี