มส. มีมติให้วัดทั่วประเทศ เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมจัดบวช 6,810 รูป-ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ

0
4629

วันนี้ (วันที่ 10 มกราคม 2562) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 1/2562 โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า ที่ประชุมมส. ได้มีการหารือตามที่สำนักพระราชวัง ประกาศว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ในการนี้ คณะสงฆ์โดยมส. และพศ. พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดจัดโครงการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้ 1. โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ 6,810 รูป ระยะเวลา 15 วัน 2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จัดปฏิบัติธรรมระยะเวลา 7 วัน หรือตามความเหมาะสม 3.พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. และตั้งโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์ 4.ให้ทุกวัดทั่วประเทศ เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ในเวลาเดียวกันกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวจะมีการหารืออีกครั้งว่า จะจัดขึ้นวันใด แต่เบื้องต้นจะเริ่มจัดในช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“ความสำคัญของตัวเลขที่กำหนดจำนวนผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท 6,810 รูปนั้น ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุ 67 พรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลจึงบวกอีก 1 เป็น 68 และเลข 1 0 หมายถึงรัชกาลที่ 10 จึงเป็นที่มาของเลข 6,810 รูป”  นายสิปป์บวร กล่าว