มส.มีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการหลายตำแหน่ง – เพิ่มรองเจ้าคณะจังหวัดรับจำนวนวัดเพิ่มขึ้น

0
203

วันที่ 10 ม.ค.66 ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 1/2566 ว่า มส.ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หลายจังหวัด เนื่องด้วยมีจำนวนวัดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประกอบด้วย เพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.ยโสธร (ธ) 1 ตำแหน่ง เพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.อุดรธานี 4 ตำแหน่ง เพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.หนองคาย 1 ตำแหน่ง เพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.เลย  1 ตำแหน่ง เพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.สกลนคร 2 ตำแหน่ง เพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.พิษณุโลก 1 ตำแหน่ง เพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.อุตรดิตถ์ 1 ตำแหน่ง พร้อมกันนี้มส.ยังเห็นชอบเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 8 อีก 1 ตำแหน่งด้วย

โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า มส.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.เชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ)  พระมหาชนก เขมกาโม เจ้าอาวาสวัดศรีเมือง ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.จันทบุรี พระราชมงคลวชิรโสภิต (ขันธ์ สิริวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดมงคลโสภิต จ.ฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ) เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม จ.สมุทรสาคร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 นอกจากนี้มส.ยังเห็นชอบประกาศแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1-2-3 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชัยนาท และอุทัยธานี และคณะสงฆ์ภาค 4-5 ประกอบด้วยพิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์

*****************************************************************