มส.มีมติเห็นชอบเจริญพุทธมนต์ถวาย “สมเด็จฯพระพันปีหลวง” ประจำปี 2563

0
119

นายสิทธา มูลหงษ์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติเห็นชอบจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานดำเนินงานตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 1.สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กำหนดจัดพิธีในวันที่ 10 ส.ค. เวลา 16.00 น. ที่วัดเทพศิรินทราวาส 2. พระพรหมบัณฑิต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กำหนดจัดพิธีในวันที่ 11 ส.ค. เวลา 16.00 น. ที่วัดประยุรวงศาวาส 3. สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กำหนดจัดพิธีในวันที่ 9 ส.ค. เวลา 17.00 น. ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม 4. พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กำหนดจัดพิธีในวันที่ 11 ส.ค. เวลา 09.00 น. ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ 5. พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำหนดจัดพิธีในวันที่ 10 ส.ค. เวลา 14.00 น. ที่วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด