มส.ผ่านฉลุย มีมติรับรองการแต่งตั้ง จจ.ฉะเชิงเทรา โฆษกมส.แถลงเอง หลังหารือลับนานกว่า 15 นาที

0
960

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ภายหลังมีการประชุมหาเถรสมาคม(มส.) ที่มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานที่ประชุม พระพรหมเมธี (จำนง ธฺมมจารี) กรรมการและโฆษกมส.) พร้อมด้วยนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมส. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และนายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ในฐานะโฆษกพศ. ได้ร่วมแถลงข่าวพร้อมกับแจกเอกสารบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการแก่ผู้สื่อข่าวด้วย

พระพรหมเมธี กล่าวว่า การประชุมมส.วันนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีการชี้แจงกรณีแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราต่อที่ประชุมตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไป ส่วนกรณีที่มีผู้ให้ความสนใจต่อการเสนอชื่อพระราชปริยัติสุนทร (อมรรักษ์ ปสนฺโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม และเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ต่อที่ประชุมมส. เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า เป็นการขัดต่อกฎมส. ขัดพระธรรมวินัย มีการซื้อขายตำแหน่ง และมีข้อสงสัยว่ายังต้องอธิกรณ์อยู่ และยังมีข้อสงสัยอีกว่าสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้เสด็จเข้าประชุมแล้วมีมติผ่านได้อย่างไรนั้น ตามที่มีเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมมส. ก็เป็นไปตามวาระปกติโดยมีการผ่านสำนักงานเลขาธิการมส. แล้วได้บรรจุเป็นวาระปกติ ไม่ได้เป็นวาระจรตามที่มีข่าว ซึ่งเป็นการเสนอเรื่องตามลำดับจากเจ้าภาค 12 ถึงเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก แล้วนำเสนอถึงเลขาธิการมาเถรสมาคมก่อจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเมื่อวันที่ 20 ก.ค. เมื่อที่ประชุมมส.อนุมติแล้วก็ถือว่าถูกต้อง

 

โฆษกมส. กล่าวต่อไปว่า การคัดเลือกผู้จะดำรงได้เลือกจากเจ้าคณะอำเภอที่ดำรงตำแหน่งในจังหวัดนั้นเกินกว่า 4 ปี ไม่ได้ข้ามขั้นตอนแต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้นจึงตั้งไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎมส.กำหนดไว้ ที่สำคัญการต้องเลือกพระสังฆาธิการรูปนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าเคยถูกพักหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสมาก่อน ในปี 2557 เจ้าอาวาสในขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพมงคลรังสี ได้เคยเสนอเรื่องถึงเจ้าคณะใหญ่ฯ แล้วผ่านมาถึงมส.ว่า เรื่องอธิกรณ์ทั้ง 7 รูปนั้นไม่มีมลทินโทษแล้ว และให้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสเหมือนเดิม ตรงนี้ท่านเจ้าอาวาสอาจจะลืมเลือนไปว่าท่านได้ยกเลิกอธิกรณ์นั้นไปแล้ว ถ้าพูดกันโดยเหตุผลแล้ว พระราชปริยัติสุนทรท่านได้ทำคุณูปการต่อวัดโสธรในด้านศึกษาอย่างดีเยี่ยมและยังชื่อเสียงให้กับวัดโสธรติดต่อสืบเนื่องกันมายาวนานหลายปี และตามที่ถูกสังคมเพ่งเล็งว่าเจ้าคณะใหญ่ฯตั้งพระที่ถูกอธิกรณ์นั้นเป็นอันว่าไม่เป็นจริงตามนั้น ส่วนความบกพร่องเรื่องไม่ลงอุโบสถทำวัตรสวดมนต์นั้นต้องถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าอาวาสเอง เพราะว่าไม่สามารถบังคับบัญชาดูแลพระภิกษุในวัดให้เป็นตามพระวินัย จะไปโทษผู้อื่นนั้นคงไม่ได้ ส่วนข้อระแวงว่ามีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งหรือไม่นั้นเรื่องนี้ทราบจากเจ้าคณะใหญ่ฯว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่มีการวิ่งเต้นตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ประชุมมส.วันนี้ได้มีรับรับรองการแต่งตั้งเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ พระพรหมเมธีกล่าวตอบว่า ที่ประชุมมีมติรับรองวาระการประชุมครั้งที่แล้ว  และขอย้ำว่าการทั้งปวงที่ดำเนินการไปแล้วดำเนินการไปโดยชอบทุกประการ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมมส. เมื่อสมเด็จพระสังฆราช เสด็จกลับและกรรมการมส.เดินทางกลับออกไปแล้ว ภายในห้องประชุมได้มีการหารือลับระหว่าง นายบุญเชิด ผอ.สำนักงานเลขาธิการมส. นายประดับ โฆษกพศ. พระพรหมเมธี โฆษกมส. พระพรหมสิทธิ กรรมการมส. วัดสระเกศราชวรวิหาร และพระพรหมโมลี กรรมการมส. วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นเวลานานกว่า 15 นาที ก่อนจะออกมาเข้าห้องแถลงข่าว