มส.ปรับรูปแบบโรงทาน ตั้งตู้พระทำฯ – สวนครัวนำสุข พอเพียง

0
923

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดสุทัศนเทพวราราม พร้อมทั้งร่วมกับพระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) แจกข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ให้กับตัวแทนชุมชนในเขตพระนคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่ละชุมชนต่อไป ทั้งนี้นายณรงค์ กล่าวว่า รูปแบบโรงทานของวัดสุทัศน์ จะเป็นในลักษณะให้ผู้แทนแต่ละชุมชนมารับแจกอาหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในชุมชนแทนการที่จะให้ชาวบ้านมาต่อแถวรับแจกอาหารภายในวัด ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางในการแจกอาหารของโรงทานฯเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนในหลายกิจการ ทำให้ประชาชนเริ่มออกมาประกอบอาชีพได้ ดังนั้นทางพศ.จึงนำเข้าหารือมส. และมีมติว่า จะปรับเปลี่ยนโครงการโรงทานฯ เป็น 1.ตู้พระทำ นำสุข และ2.สวนครัว นำสุข พอเพียง และเพียงพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยตู้พระทำฯ จะเป็นลักษณะเดียวกับตู้ปันสุข แต่จะให้ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด ส่วนสวนครัว นำสุขฯ สำหรับวัดที่มีพื้นที่ให้ประชาชนปลูกผักสวนครัว โดยวัดเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้ประชาชนมีผักไว้รับประทานเอง หากมีจำนวนมากก็ให้นำไปใส่ในตู้พระทำฯ หรือนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วย

ผอ.พศ. กล่าวด้วยว่า โครงการตู้พระทำฯ นี้ วัดไทยในต่างประเทศได้นำไปดำเนินการด้วย เช่นที่วัดอรุณสหราชอาณาจักร โดยพระราชมหาเจติยาภิบาล (ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร ได้จัดทำโครงการนำพืชผักสวนครัวที่ปลูกที่วัด และที่บ้านของชาวไทยในสหราชอาณาจักร มาไว้ในตู้พระทำฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัด เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติมาแลกเปลี่ยนกันประกอบอาหาร ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก