มส.ตั้ง “พระราชวัชราภรณ์” ประธานกก.การศึกษาพระปริยัติฯสามัญ

0
267

นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 12/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า ตามที่มส. เห็นชอบให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นเหตุให้ตำแหน่งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่างลง ที่ประชุมมส.จึงได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวังโส) เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ผอ.โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธรรมยุต) และผู้รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 3 ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ มส.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระครูปราการลักษาภิบาล (สมพงษ์ ธีรธัมโม) เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 และ พระเทพปริยัติกวี (เชษฐา ฉินนาลโย) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14

*****************************************************************