มส.ชุดใหม่เข้าร่วมประชุมส่งท้ายปี 2564 มีมติตั้ง “พระปิฎกโกศล” ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจ.ราชบุรี

0
337

วันนี้ 20 ธ.ค.2564 ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 22/2564 นับเป็นครั้งสุดท้ายของปี และนับเป็นการประชุมครั้งแรกของกรรมการมส.ชุดใหม่ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2564 ที่ผ่านมา

ภายหลังการประชุมมส. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า มส.มีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2564 ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  อย่างเคร่งครัด และได้มีมติแต่งตั้ง พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต) อายุ 56 พรรษา 36 เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

นายสิทธา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังมีมติแต่งตั้งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมส. เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนวัดช่วยวัด โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. เป็นรองประธานกรรมการ