มส.คัด 16 วัดรายได้เกิน 50 ล้าน/ปี นำร่องทำบัญชีทรัพย์สินตามแผนปฏิรูปพุทธ – “พงศ์พร” ลงนามตั้ง 3 รองผอ.พศ. สมเกียรติ-ณรงค์-จันทนา

0
3003

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) คนที่ 2 กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า มส.มีมติเห็นชอบ 16 วัดนำร่องในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินวัดอย่างละเอียด ประกอบด้วย วัดพิชยญาติการาม วัดธาตุทอง วัดพระศรีมหาธาตุ วัดดุสิตาราม วัดบางนานอก วัดอรุณราชวราราม วัดนวลจันทร์ วัดลาดปลาเค้า วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร วัดหัวลำโพง วัดนาคปรก วัดเทวราชกุญชร วัดสุวรรณาราม วัดไร่ขิง จ.นครปฐม  วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม  และวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม โดยรูปแบบการจัดทำบัญชีดังกล่าวจะเป็นแบบละเอียดที่ผ่านการหารือกันของพศ. และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) แล้ว ซึ่งกำหนดวัดที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินดังกล่าว ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และพศ.ได้จัดทำคู่มือในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินให้กับเจ้าอาวาสทั้ง 16 วัด

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า สำหรับบัญชีทรัพย์สินวัดอย่างละเอียดที่จะทดลองใช้ใน 16 วัดนำร่องนั้น จะต่างจากบัญชีทรัพย์สินวัดที่มส.เคยมีมติให้ทุกวัดทั่วประเทศจัดทำที่จะเป็นแบบง่าย ทำเพียงบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น แต่บัญชีทรัพย์สินแบบละเอียด จะต้องมีการลงบัญชีแยกเป็นประเภทต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น เงินรายได้จากการรับบริจาค กฐิน ผ้าป่า บัญชีรายงานเงินคงเหลือ เงินฝาก ระยะเวลาลงบัญชี เป็นต้น และจะต้องรายงานมาที่พศ.ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ จากนั้นจะมีการประเมิน และปรับปรุงรายละเอียด พร้อมทั้งขยายผลไปยังวัดต่างๆ เพิ่มเติมต่อไป โดยในเร็วๆ นี้ทางพศ.จะเชิญเจ้าอาวาสวัดทั้ง 16 วัด มาประชุมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติก่อนจึงเริ่มดำเนินการต่อไป

วันเดียวกันพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ได้ลงนามแต่งตั้งรองผอ.พศ. 3 ราย ประกอบด้วย 1. นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการ พศ. 2.นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการ พศ. และ3.น.ส.จันทนา สุทธิเรืองวงศ์ เลขานุการกรม พศ. โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ ( 9 ก.พ.) เป็นต้นไป