มส.คงมาตรการเข้มพิธีทอดกฐิน ขอความร่วมมืองดสมโภช-ตั้งขบวนอัญเชิญ ผู้ร่วมงานต้องได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม

0
439

      นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดมาตรการจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. – 19 พ.ย. 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ดังนี้ 1.การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนด 2.การจัดพิธีถวายผ้ากฐินพิธีราษฎร์ให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ไม่เกิน 25 คน , พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ไม่เกิน 50 คน และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่เกิน 100 คน ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่าง ประมาณ 1.5-2 เมตร ต่อคน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ช่วยโฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า 2.ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือหากได้รับการฉีด 1 เข็ม ต้องเป็น แอสตราเซนิกา, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา , จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน แต่ผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องมีใบรับรองการตรวจเชื้อโควิด– 19 โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง 3.จำนวนพระสงฆ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และให้เว้นระยะห่างประมาณ 1.5 – 2 เมตรต่อรูป และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี 4.ขอความร่วมมืองดพิธีสมโภชองค์กฐิน และงดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์กฐิน 5.กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองผู้ร่วมพิธี 6.จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ในสถานที่จัดพิธี 7.ให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมพิธี 8.ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้วัดในเขตการปกครองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด