มส.ขอพระบิณฑบาตงดให้พร-ไฟเขียวงบฯวัดช่วยวัด 24 ล้านบาทช่วยพระได้รับผลกระทบ

0
622

วันนี้ (12 พ.ค.63) มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมว่า  มส.ได้มีมติกำชับถึงแนวทางการออกบิณฑบาตของพระสงฆ์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยขณะออกบิณฑบาต และขอความร่วมมืองดให้พรพุทธศาสนิกชนภายหลังที่พุทธศาสนิกชนใส่บาตรแล้ว นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือพระสงฆ์เมื่อกลับจากการออกบิณฑบาตแล้วต้องสรงน้ำทุกครั้ง

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ส่วนการให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จากการรายงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ทั่วประเทศพบว่า มีพระภิกษุสามเณรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 19,000 รูป และวัดที่ได้รับผลกระทบประมาณกว่า 300 วัด ซึ่งทางพศ.ได้นำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวัดช่วยวัดแล้ว และทางคณะกรรมการกองทุนฯเห็นชอบอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือจำนวน 24 ล้านบาท