มมร.จัด “MBU Challenge” ปีที่ 3 “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย” คัดเข้าชิงชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน เดือนพ.ค.นี้

0
1018

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) แถลงข่าวการจัดกิจกรรม MBU Challenge ปีที่ 3 โดยพระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก) ,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร.กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การโต้คารมอุดมธรรม เป็นโครงการเผยแผ่หลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ผ่านวาทศิลป์ในการตอบโต้กัน โดยมีหลักฐานต่างๆ ในการอ้างอิงอย่างมีเหตุผล การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เป็นกิจกรรมการแสดงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ และการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ เป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและกล่อมเกลาจิตใจ รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม โดยมีสถาบันการศึกษา นักเรียน และสามเณรในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม เข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก โดยในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกทีมชนะเลิศจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อนำมาแข่งรอบชิงชนะเลิศภายในงานวันวิสาขบูชา ช่วงเดือนพ.ค.นี้ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

“สำหรับในปีนี้ทั้งกิจกรรมโต้คารมอุดมธรรม การตอบปัญหาธรรมะ และการสวดมนต์สรภัญญะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานรางวัลให้ทุกรายการ แสดงให้เห็นว่าตามที่มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เข้าถึงพระเนตรพระกรรณตลอด และนอกจากที่เคยจัดกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯด้านบริการสังคมแล้ว จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ศาสนูปถัมภกพระศาสนา จึงให้คอนเซ็บต์ใหญ่ๆ รวมๆ ว่า หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันพระพุทธศาสนาได้หลอมรวมอยู่ด้วยกันมาตลอด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเข้าใจและตระหนักในเรื่องนี้” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร. กล่าว

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-444-6000 ต่อ 1093