มจร.เตรียมสร้างหลักสูตรปริญญาโท และเอก สาขาสติกับสมาธิ

0
683

มจร.เตรียมสร้างหลักสูตรปริญญาโท และเอก สาขาสติกับสมาธิ

พระอาจารย์หรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการสร้างหลักสูตรปริญญาโท และเอก สาขาสติและสมาธิ กับหลวงพ่อเขมธัมโม วัดป่าสันติธรรม วอร์ริค ประเทศอังกฤษ โดยหลวงพ่อได้ย้ำว่า โลกปัจจุบันขาดสติและสมาธิ และเป็นที่ต้องการมากในยุโรปกับอเมริกา แต่มีคนจำนวนมากเข้าใจสองคำนี้ในทางที่ผิด การสร้างหลักสูตรนี้ จะทำให้โลกเข้าใจสติกับสมาธิในทางที่ถูกและใช้งานในทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคุกที่ท่านใช้ฝึกนักโทษมากว่า 40 ปี ทั้งนี้ ท่านรับนิมนต์ที่จะเป็นวิทยากรมาพูดประสบการณ์จริงในการสัมมนานานาชาติ ระหว่าง 6-8 พฤษภาคม 60 ณ มหาจุฬาฯ เรื่อง “Mindfulness: Traditions and Compassionate Applications”