มจร.เตรียมจัดประชุมใหญ่ปลุกพลังโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ โชว์ผลงานการเรียนการสอน

0
933

พระศรีธรรมภาณี (วัลลภ โกวิโท) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รักษาการ ผอ.สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า เตรียมที่จะมีการจัดประชุมใหญ่กลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ในชื่อว่า สมัชชาโรงเรียนวิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. โดยปัจจุบันมีโรงเรียนวิถีพุทธมากกว่า 20,000 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำกว่า 1,000 แห่ง และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีก 50 แห่ง  ซึ่งมจร.ให้การอุปถัมภ์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธมามากกว่า 15 ปีแล้ว

พระศรีธรรมภาณี กล่าวต่อไปว่า การประชุมดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนวิถีพุทธได้มีพื้นที่ในการโชว์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ที่สำคัญเพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงหลังโรงเรียนวิถีพุทธ อาจจะถูกหลงลืมไปบ้าง การจัดงานครั้งนี้ จึงเปรียบเหมือนการปัดฝุ่นโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ได้โชว์ผลงาน รวมทั้งหาแนวทางในการผลักดันโครงการนี้ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากการประชุมดังกล่าว จะมีการยื่นข้อเสนอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ด้วย