มจร สร้าง “สวนสันติภาพ” พื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย

0
904

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก และคณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ เมื่อวันที่ 28-29 ก.ย.2562 ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ดำเนินโครงการกิจกรรมนานาชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธทั่วโลกในการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 17  ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค. 2563 โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้นำศาสนาและพุทธศาสนิกชน จำนวน 3,000 รูป/คน จาก 112 ประเทศ โดยมีการจัดงาน ที่ีมจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และพุทธมณฑล จ.นครปฐมนั้น

พระมหาหรรษา  กล่าวต่อไปว่า ทางวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร จึงได้ดำเนินการสร้างสวนสันติภาพขึ้นที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยการปลูกต้นไม้ และสร้างลาน สร้างธรรมะในสวน บนพื้นที่ประมาณ 24 ไร่ โดยสวนสันติภาพดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นปอดให้แก่พระภิกษุสามเณร และนิสิตพร้อมทั้งบุคคลทั่วไปแล้ว ยังเป็นสถานที่ในการฟังธรรมะในสวน การออกกำลังกาย และการพักผ่อนด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสวนสันติภาพ ร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชี โครงการสวนสันติภาพ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน 026-0-26376-1 สอบถามโทร.092-9274799, 098-2810837