มจร. วิทยาเขตแพร่ จัดสิ่งของ-ปัจจัยมอบ-ถวายวัดที่ประสบภัยโควิด-19 – “พระพรหมเสนาบดี” มอบปัจจัยแก่ 5 โรงทานวัดละ 1 หมื่นบาท

0
438

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. รายงานว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตแพร่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตแพร่ ได้ดำเนินการจัดหาสิ่งของแลจตุปัจจัยถวายพระภิกษุสามเณรในจังหวัดแพร่ โดยจัดตั้งศูนย์โควิด 19 ที่ มจร.วิทยาเขตแพร่ โดยได้รับมอบปัจจัยและสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากพระสงฆ์และพุทศาสนิกชน นำมามอบและถวายแด่พระภิกษุ สามเณร นิสิต และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัส โควิด 19

ในวันนี้ (วันที่ 24 เม.ย.) ทางศูนย์ฯ โดยพระราชเขมากร รองอธิการบดี ได้มอบและถวายเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของต่างๆ ในงวดแรก จำนวน 12 รายการ ให้แก่พระภิกษุ สามเณร ที่จำพรรษาอยู่ในวัดต่างๆ จำนวน 19 วัด รวมทั้งนิสิตและผู้ได้รับผลกระทบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัดที่มารับมอบประกอบด้วย 1.วัดพระบาทฯ 2.สวรรคนิเวศ 3.วัดชัยมงคล 4.วัดร่องฟอง 5.วัดเมธังฯ 6.วัดห้วยม้า 7.วัดหนองม่วงไข่ 8.วัดแม่คำมีรัตนปัญญา 9.วัดโศภนาลัย 10.วัดต้นธง 11.วัดต้นไคร้ 12.วัดมหาโพธิ์ 13.วัดพนมขวัญ 14.วัดวังฟ่อน 15.วัดหลวง 16.วัดวังธง 17.วัดพระธาตุอินแขวน 18.วัดศรีภูมิ 19.วัดร้องเข็ม

สิ่งของที่จะมอบถวาย มี 12 รายการ ดังนี้ 1. ข้าวสาร 2.ไข่ไก่  3.น้ำยาล้างจาน 4.ซอสปรุงรส 5.น้ำปลา 6.น้ำมันหอย 7.น้ำมันพืช 8.ปลากระป๋อง 9.เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ 10.หน้ากากอนามัย 11. กระดาษทิชชู 12.บะหมี่สำเร็จรูป

ทั้งนี้ พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และรองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตแพร่ กล่าวว่า สิ่งของและจตุปัจจัยเหล่านี้ จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุสามเณรได้บ้าง พร้อมกันนี้ถ้าพระภิกษุสามเณรมีกำลังเพียงพอ ก็ยังสามารถเผื่อแผ่สิ่งของเหล่านี้ต่อพุทธศาสนิกชนได้ด้วย อันเป็นการช่วยเหลือพึงพาอาศัยกันระหว่างวัดกับชุมชนในฐานะชาวไทยด้วยกันต้องช่วยเหลือกันในยามลำบากเช่นนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 26 เม.ย.นี้ พระพรหมเสนาบดี  (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมาหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และผู้รักษาการเเทนเจ้าคณะภาค 7 มีกำหนดจะเดินทางไปบริจาคปัจจัยทำบุญ ณ โรงทานวัดลาดปลาเค้า จำนวน 10,000 บาท โรงทานวัดบำเพ็ญเหนือ 10,000 บาท โรงทานวัดนาคปรก 10,000 บาท โรงทานวัดระฆังโฆสิตาราม 10,000 บาท และโรงทานวัดพระบรมธาตุ จ.ชัยนาท 10,000 บาท