มจร วางมาตรการเข้มรองรับพิธีประสาทปริญญา ปี 2564 ผู้บริหาร-จิตอาสาร่วมทำความสะอาดพื้นที่

0
170

         วันนี้ ( 7 ธ.ค.64) พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ.2564

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา กำหนดพิธีประสาทปริญญาในระดับปริญญาตรี-โทและปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ในวันที่ 8-12 ธันวาคมนี้  ซึ่งปีนี้มีคนเด่นคนดังเข้ารับปริญญาบัตรและปริญญากิตติมศักดิ์หลายท่าน อาทิ อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ไชยา มิตรไชย เป็นต้น รวมบัณฑิตเข้ารับปริญญากว่า 3,000 รูป/คน

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาฯ วันที่ 8 ธันวาคม วันแรกเป็นพิธีเปิดงาน มีสัมมนาทางวิชาการและปาฐกถาเป็นต้น วันที่ 9 ธันวาคม พิธีซ้อมใหญ่สำหรับผู้เข้ารับในระดับปริญญาตรี วันที่ 10 ธันวาคม พิธีซ้อมใหญ่สำหรับผู้เข้ารับในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และปริญญากิตติมศักดิ์ ทุกระดับ

วันที่ 11 ธันวาคม พิธีประสาทปริญญาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และสถาบันสบทบทุกแห่ง วันที่ 12 ธันวาคม พิธีประสาทปริญญาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและปริญญากิตติมศักดิ์ทุกระดับ

ทั้งนี้ ในพิธีประสาทปริญญาในปีนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานมอบปริญญาบัตรทั้งสองวัน

“สำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้ มหาวิทยาลัยมีความเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มีทั้งกระบวนการคัดกรองก่อนการเข้าหอประชุม การฉันภัตตาหาร เป็นต้น เพื่อความมั่นใจของทุกฝ่าย” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย