มจร ร่วมเปิดสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ไท่ฮว๋าซื่อ โฝวกวงซัน คลองสามวา กรุงเทพฯ

0
3146

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2560 ที่สถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ไท่ฮว๋าซื่อ ถ.คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ไทย พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชบัวครี่ จากประเทศกัมพูชา ท่านเซี๊ยเฉิง ประธานพุทธสมาคมจีน และพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมในพิธีเปิดสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ไท่ฮว๋าซื่อ โฝวกวงซัน และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจร กับสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน โดยมีคณะผู้บริหาร มจร พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนร่วมในพิธีดังกล่าว