มจร. ระดมสมองพัฒนาหลักสูตรงานพระธรรมทูตถวายแด่ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เปิดรับสมัครรุ่น 25 ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนก.พ.62

0
1051

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพฯ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นประธานการประชุมระดมแนวความคิดจากพระธรรมทูตที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยและเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมแนวความคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมเสนอแนะแนวทางการดำเนินการโครงการอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 25 ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า โดยธรรมเนียมปฏิบัติของพระธรรมทูตที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ เมื่อถึงวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ต่างก็จะเดินทางกลับสู่มาตุภูมิเพื่อปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ถวายพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน เมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว พระธรรมทูตต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ในฐานะองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์ ดังนั้น ในวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา พระธรรมทูตทุกรูปที่เดินทางกลับประเทศไทย จึงถือโอกาสจัดประชุมสัมมนาระดมสมองดังกล่าว ซึ่งทุกรูปต่างก็มุ่งหวังให้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตและโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตในรุ่นต่อๆ ไปมีการพัฒนาและสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงต่อการพระศาสนา นอกจากนี้ ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ดังเช่นพระราชบิดา

ทั้งนี้ โครงการอบรมธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เริ่มเปิดรับสมัครพระสงฆ์ที่สนใจเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้ – กุมภาพันธ์ 2562 และดำเนินการอบรมตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 พระสงฆ์ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต โทร. 02-623-5368, 035-248-065, 084-108-2635 และเว็บไซต์ www.odc.mcu.ac.th