มจร ระดมพลังป้องกันโควิด ทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั่วมหาวิทยาลัยฯ ก่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร

0
144

วันนี้ (6 ธ.ค.63) พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วม โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบางปะอิน เทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา เทศบาลอำเภอเชียงรากน้อย เทศบาลเมืองปราสาททอง เทศบาลเมืองลำตาเสา และเทศบาลอบต.ลำไทร ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ และฉีดสารทำความสะอาดทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะมีพิธีประสาทปริญญาบัตรในวันที่ 9-13 ธันวาคม นี้

พระเมธีธรรมาจารย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดงานประสาทปริญญาบัตรและซ้อมใหญ่สำหรับบัณฑิตทุกระดับ วันที่ 12-13 ธันวาคม พิธีประสาทปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นที่ 65 ปริญญาโทรุ่นที่ 30 และระดับปริญญาเอกรุ่นที่ 16 จำนวนทั้งสิ้น 4,500 รูป/คน โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหารและสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ได้กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ตระหนักและมีมาตรการเข้มงวดในพิธีประสาทปริญญาบัตร ดังนี้

1.ก่อนพิธีประสาทประปริญญาบัตรจะต้องตรวจและเข้มงวดกับทุกรูป ทุกคนที่เข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยฯ (ระยะเฝ้าระวัง)

2.มหาวิทยาลัยได้ทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั้งบริเวณถนนหนทาง อาคาร หอประชุมและที่สาธารณอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพิธีประสาทปริญญาทั้งก่อนงานและทุกวันงาน

3.ฉีดยาทำความสะอาดในทุกอาคาร ทุกสถานที่และทุกเต๊นท์ที่มาตั้งในบริเวณมหาวิทยาลัย

4.ผู้บริหารที่จะเข้าไปภายในหอประชุม มวก.48 พรรษา ซึ่งเป็นอาคารหอประชุมสำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตรจะต้องผ่านการตรวจและมีใบรับรองมาแสดงอย่างถูกต้อง

5.บัณฑิตทุกระดับชั้นที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 4,500 รูป/คน ต้นสังกัดคือคณะที่สังกัด วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ต้นสังกัดจะต้องมีใบรับรองผลการตรวจมาส่งส่วนกลางอย่างเป็นทางการ

6.วันงานที่หน้าห้องประชุมจะมีการตรวจคัดกรองอีกรอบอย่างเข้มงวด กับทุกท่าน ทุกคนและจะไม่อนุญาตให้ญาติและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในหอประชุม

7.ระหว่างบัณฑิตนั่งรอในพิธีและเข้าแถวเพื่อขึ้นรับปริญญาบัตร จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 อีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจ

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีนี้ จำเป็นที่จะต้องเข้มงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ทุกคนและเป็นภาระของมหาวิทยาลัยฯที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนวันที่ 12-13 ธันวาคม การจราจรจะแน่นหนาและคับคั่ง ถ้าไม่จำเป็นก็โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางในถนนที่ใกล้เคียงรอบๆ มหาวิทยาลัย