มจร.ระดมผู้บริหาร-พระนิสิต ช่วยฟื้นฟูหลังน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

0
567

วันนี้ (5 ต.ค.62) เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) พร้อมคณะผู้บริหาร มจร. ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ที่วัดคูสว่าง อ.วารินชำราบ ถวายกัปปิยภัณฑ์พระภิกษุสามเณรจำนวน 5 วัด ได้แก่วัดคูสว่าง วัดดอนงิ้ว วัดหนองกินเพลใหม่ วัดหนองกินเพลเก่า วัดกุดชุม และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 420 ชุด พร้อมทั้งนำพระนิสิตจิตอาสา มจร. ทำความสะอาดพื้นที่วัด และทาสีกุฏิเจ้าอาวาส และอาคารต่างๆ ภายในวัดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมด้วย

จากนั้นลงพื้นที่วัดคูเดื่อ อ.เมืองอุบลราชธานี ถวายกัปปิยภัณฑ์พระภิกษุสามเณร จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดคูเดื่อ วัดเกาะแก้วคูณดี วัดท่ากกแห่ วัดกุดปลาขาว และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน310 ชุด ต่อมาลงพื้นที่วัดกุดคูณ อ.เมืองอุบลราชธานี ถวายกัปปิยภัณฑ์พระภิกษุสามณร วัดกุดคูณ และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 500 ชุด

พระราชปริยัติกวี กล่าวว่า  มจร.มีนโยบายชัดเจนที่จะให้พระนิสิตแต่ละวิทยาเขต คอยถามชาวบ้านอยู่เสมอว่า มีปัญหาอะไร เพื่อที่จะได้ลงไปให้ความช่วยเหลือ และจากเหตุการณ์น้ำท่วมก็เช่นกัน ได้ให้พระนิสิตคอยลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดน้ำท่วม จนกระทั่งน้ำลด ก็ได้ให้พระนิสิตลงพื้นที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ทำความสะอาดวัด สถานที่ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมด้วย