มจร. พร้อมคณะสงฆ์สระบุรี – ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่นำเครื่องบริโภคและปัจจัยเข้าช่วยเหลือวัด-ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

0
2457

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นผู้แทน มจร. นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มจร. พร้อมด้วยพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของยังชีพ พร้อมด้วยปัจจัยถวายแก่วัดและมอบให้ประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยจุดแรกนำมามอบให้ที่วัดโพธิ์ตาก โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จุดที่ ๒ นำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของยังชีพรวมทั้งปัจจัย นำไปถวายวัดและประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน ๓๐๐ ครัวเรือน ณ วัดทุ่งสว่างอารมณ์ และวัดป่าธรรมารมณ์ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสภาพพื้นที่ในวันนี้บริเวณโดยรอบของวัดป่าธรรมารมณ์ ระดับน้ำยังคงท่วมสูง ต้องใช้เรือในการสัญจร