มจร.ผนึกม.จานิโลเนียน เปิดหน้าประวัติศาสตร์สอนหลักสูตรสันติศึกษาในประเทศโปแลนด์

0
763

จากการที่พระราชปริยัติกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ มหาวิทยาลัยจาจิโลเนียน คราเคา ที่ประเทศโปแลนด์ นำโดย ศ.อาวุโส ดร.พิอ๊อตร์ คลอคร๊อฟสกี้  และ ศ.ดร.ฮาบิล มัลกอซาต้า กอสซอวาสก้า คณบดีคณะปรัชญา ศ.ดร.มารต้า คุเดสก้า ผอ.อารยธรรมศึกษาเปรียบเทียบ ม.จาจิโลเนียน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนคณาจารย์ นิสิต ทำวิจัยร่วมกัน และจัดทำหลักสูตรร่วมกันซึ่งหลักสูตรที่จะเปิดร่วมกันครั้งแรกในปี 2562 คือ หลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาสันติศึกษา

ทั้งนี้ ศ.อาวุโส ดร.พิอ๊อตร์ กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของทั้งสองมหาวิทยาลัยในเอเซียและยุโรป ตั้งแต่อดีตในช่วงสงครามโลกโปแลนด์อยู่รอดมาได้ด้วยการประนีประนอม กับประเทศใหญ่ๆ รวมถึงการจับมือกับประเทศเล็กๆ ที่มีชายแดนติดกัน เพื่อถ่วงดุลกับประเทศใหญ่ ดังนั้นสันติศึกษาจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาเป็นหลักสูตรให้มีการศึกษาขึ้นที่โปแลนด์

พระราชปริยัติกวี  กล่าวว่า การร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นก้าวสำคัญด้านการจัดการศึกษา ในโลกยุคปัจจุบัน ในขณะที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ สถาบันการศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการตอบคำถาม และประเด็นใหม่ให้แก่สังคมโลก

ด้านพระมหาหรรษา กล่าวว่า จากการลงนามข้อตกลงครั้งนี้ จะเป็นอีกช่องทางในการนำพระพุทธศาสนาสู่นานาชาติ และเปิดพื้นที่สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาสู่สายตาของโลก  การใช้สถาบันการศึกษาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงระหว่าง มจร.กับมหาวิทยาลัยจานิโลเนียน ครั้งนี้ เป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ที่จะนำพระพุทธศาสนาในรูปแบบของสถาบันเข้าสู่ทวีปยุโรป หลังจากที่มจร.ทำสำเร็จมาแล้วกับมหาวิทยาลัยธรรมะ เกท ปูดาเปสต์ ประเทศฮังการี