มจร.ปลื้มปั้น “ดร.สันติศึกษา” รุ่นแรกของโลก 22 รูป/คน พร้อมรับใช้ชุมชน และสังคมในฐานะวิศวกรสันติภาพ

0
1665

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ปริญญาเอก) สาขาวิชาสันติศึกษานั้น ในพิธีประสาทปริญญา มจร. ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีแรกที่ผู้ที่เรียนในหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาเอก เรียนจบหลักสูตรเป็นดอกเตอร์สันติศึกษา รุ่นแรกของประเทศไทย จำนวน 22 รูป/คน เพื่อออกมารับใช้ชุมชน และสังคมในฐานะวิศวกรสันติภาพ

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ยังได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และมุทิตาสักการะผู้สำเร็จการศึกษา และได้กล่าวแสดงความความยินดี โดยได้ย้ำว่าทางหลักสูตรฯคาดหวัง 3 คำ โดยถอดมาจากโอวาทปาติโมกข์คือ สติ ขันติ สันติ เป็นการศึกษาให้เป็นลมหายใจ ไม่ใช่เเค่ท่องจำเท่านั้น สันติศึกษาจึงเป็นวิชาชีวิต เมื่อเราเข้าใจชีวิตตนเองทำให้เราเข้าใจคนอื่น เราต้องไม่ลืมสติ เพราะสติเป็นความจำว่าตนเองเป็นใคร เมื่อมีสิ่งมากระทบกระเทือน เราต้องจำตนเองให้ได้แม้เรากำลังโกรธ เกลียด ไม่พอใจ สติทำให้เราเย็น เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้น เราเบามากขึ้น แสดงว่าเรามีสติ ซึ่งสติเป็นเครื่องกั้นความโกรธ ความเกลียด สติเป็นเครื่องตื่นรู้ ทำอะไรตื่นตัวตลอดทำงาน ทำงานแล้วไม่หลุด พวกเราถือว่าเป็นปริญญาเอกสันติศึกษารุ่นแรกของโลกอย่างเป็นทางการ จึงอยากให้ทุกคนกลับไปพัฒนาสังคม