มจร จัดตั้งโรงทานทุกภาคทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

0
274

               วันที่ 25 พ.ค.64 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยได้ระดมเครื่องอุปโภค บริโภคและปัจจัยจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปเพื่อนำไปจัดตั้งโรงทานในทุกภูมิภาค  6  แห่งประกอบด้วย 1.ภาคอีสาน โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และโรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  2.ภาคเหนือ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ 3.ภาคใต้ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 4.ภาคกลาง โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

การจัดตั้งโรงทานสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการจัดตั้งครัวปรุงอาหารในพื้นที่วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดมหาจุฬาฯ ที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับการบริการเรื่องอาหารนั้นจะเน้นไปที่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชนทั่วไปที่ได้รับเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

สำหรับผู้คนที่มาช่วยทำครัวนั้น จะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในฝ่ายคฤหัสถ์ในท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งชาวบ้านอาสาสมัครด้วย ในส่วนการบริการนั้นทางวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จะได้นำเอาไปมอบให้ถึงที่ โดยจะเน้นอาหารที่เสิร์ฟร้อนๆ สดๆ และสะอาดโดยเฉพาะการนำไปมอบให้โรงพยาบาลสนามเป็นกรณีพิเศษนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้ที่ทำหน้าที่เสียสละเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะประเทศชาติลำบากเช่นนี้

เบื้องต้นในทุกโรงครัวจะได้รับข้าวสาร อาหารแห้งแห่งละไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน พร้อมกับเงินสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งด้วย และสำหรับโรงครัวทุกแห่งจะเปิดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานการณ์การแผ่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดี

“ในวันที่ 27 พ.ค.นี้จะมีพิธีรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปพร้อมทั้งปล่อยคาราวานรถบรรทุกสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้โรงทานทั้ง 5 แห่งทั้งในภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ จนถึงที่ โดยมีพระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  คฤหัสถ์ที่มาร่วมจะประกอบด้วย ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ คุณไชยา มิตรไชย เป็นต้น ในภาวะบ้านเมืองเดือดร้อนมหาจุฬาฯยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว