มจร.- คณะสงฆ์สระบุรี ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอน้ำพอง คุณยายวัย 80 น้ำตาคลอ ชั่วชีวิตเพิ่งเห็นพระลุยช่วยซับน้ำตาโยม

0
898

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เดินทางไปพร้อมด้วยพระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรราชวิทยาลัย (มจร.) นำปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค ไปถวายวัดและมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยพบว่าวัด บ้านและนาข้าวน้ำยังท่วมขังอยู่มาก เฉพาะในเขตจังหวัดขอนแก่นมีวัด หมู่บ้าน และนาข้าวยังจมอยู่ในกระแสน้ำ ชนิดมองไปสุดลูกหูลูกตา ทำให้อยู่กันอย่างลำบากยากเข็ญ ขาดแคลนอาหาร น้ำดื่มและการติดต่อสื่อสารยากลำบาก และห้องสุขาชั่วคราวทั้งหมู่บ้านมีอยู่เพียงหลังเดียว ซึ่งเป็นแบบนี้หลายหมู่บ้าน

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า ภาวการณ์เช่นนี้พระจึงต้องเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในวันที่ชาวบ้านทุกข์หนักชนิดแทบสิ้นเนื้อประดาตัว ในวันปกตินั้นชาวบ้านเขาใส่บาตรถวายพระ ในวันที่ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำตานองหน้า พระเองต้องนำข้าวไปให้ชาวบ้านได้ทาน ได้มีอยู่มีกินเพื่อประทังชีวิตไปก่อนและร่วมเป็นกำลังใจให้ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตต่อไป

คุณยายวัย 80 ปี บ้านโนนเชือก ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง ได้พาคณะคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านมากราบคณะพระสงฆ์ด้วยน้ำตาคลอ คุณยายบอกว่าซาบซึ้งและเป็นบุญเหลือเกินในยามนี้ หมู่บ้านนี้ไม่เคยพบเคยเห็นว่ามีพระมาช่วยเหลือ มาถึงบ้านถึงเรือน ไม่เคยเห็นมาก่อน หมู่บ้านนี้น้ำเคยท่วมใหญ่มาแล้วเมื่อปี พศ.2521, 2548, 2554 และในปีนี้อีก คุณยายกราบขอบคุณคณะสงฆ์ด้วยความตื้นตัน

นายโอวาท รักษาตน ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนเชือก กล่าวว่า น้ำท่วมมานานมากแล้ว มากกว่า 1 เดือน วัดในหมู่บ้านน้ำก็เพิ่งจะลดลงบ้าง ชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดวัด สำหรับนาข้าวนั้นน้ำยังคงท่วมขังอย่างหนัก ชาวบ้านทำนาในปีนี้จึงสูญเปล่า จากนี้ไปไม่รู้จะมีข้าวที่ไหนสำหรับใช้กินในครอบครัว สำหรับหมู่บ้านใกล้เคียงน้ำยังคงท่วมขัง ท่วมจนถึงชั้นสองของบ้าน ชาวบ้านและพระสงฆ์จึงเดือดร้อนอย่างหนัก วันนี้ก็ได้แต่ทำใจเพราะไม่รู้จะทำอะไรไปได้มากกว่านี้ สำหรับบ้านโนนเชือก ชาวบ้านยังคงกางเต็นท์เข้าเวรทำอาหาร ใครมาช่วยเหลือชาวบ้านก็ต้องมีอาหารและน้ำดื่มให้บริการก่อน แม้จะหาได้มาด้วยความยากลำบากก็ตาม แม้พวกเราจะทุกข์แต่น้ำใจของชาวอีสานไม่เคยเหือดแห้ง