ภาคใต้อ่วม พัทลุง-นครศรีฯ กว่า 260 วัดจมบาดาล มส.ส่งของช่วยเหลือ “พงศ์พร” สั่งการเร่งสำรวจเพื่อจัดงบบูรณปฏิสังขรณ์

0
1484

สำนักข่าว thairnews – นางวชิรา น่วมเจริญ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคม(มส.) ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ดำเนินการช่วยเหลือพระสงฆ์ และผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2560 โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)ในพื้นที่ประสานกับป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด (ปภ.จ.) เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี และนราธิวาส

ผู้ตรวจราชการพศ. กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยเบื้องต้น ได้รับการประสานจาก พศจ.ในพื้นที่ดังกล่าว พบว่า มีวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 155 วัด พัทลุง จำนวน 113 วัด สงขลา จำนวน 271 วัด และตรัง จำนวน 2 วัด รวมทั้งหมด 541 วัด ได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 1 – 2 เมตร ทำให้พระภิกษุสามเณร ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ กว่า 1,200 รูป อย่างไรก็ตาม ตนได้ประสานพระธรรมบัณฑิต กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ทราบว่า ได้สั่งการให้ศิษยานุศิษย์ระดมนำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค กว่า 40 ตัน โดยทหารอากาศลำเรียงขึ้นเครื่องบิน C-130 ไปลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยให้ทหาร ตำรวจ ทั้ง 4 เหล่าทัพ นำไปช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ ผอ.พศ. (พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์) ได้เน้นย้ำให้พศจ.ในพื้นที่เร่งประสานการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ และศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมกับให้สำรวจวัดที่ได้รับความเสียหาย เพื่อสรุปรวบรวมข้อมูลวัดที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจัดแผนให้การช่วยเหลือโดยการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์แก่วัดที่ได้รับความเสียหายต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาค-ตั้งครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยประสานผ่านเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง วัดชายคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้โดยตรง