ภาคีเครือข่าย ภายใต้องค์กรสังกัด UN จัดงานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARD ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ ที่ประเทศสิงคโปร์

0
860

สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ (Innovation Mass Media Confederation) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมโชติมงคล ; เนปาล-ไทย- อินเดีย) (Thamma Chot Mongkhol Foundation ; Nepal Thailand India) มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งคุณธรรม (International University of Morality At U.S.A. ) และรัฐสภาระหว่างประเทศ เพื่อความปลอดภัย สันติภาพ และความยุติธรรม แห่งองค์การสหประชาชาติ (International Parliament for Safety and Peace Justice – United Nations) (IPSPJ -UN) ได้พร้อมใจกันจัดงานมอบรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม MORAL AWARD ครั้งที่ 2 “คุณธรรม คุณค่าแห่งบุคคล” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

โดยมีบุคคลสำคัญ และผู้ที่ผ่านการคัดสรรค์จากประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไนจีเรีย แคเมอรูน ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ เป็นต้น จำนวน 100 รูป/คน เข้ารับรางวัลอย่างคึกคัก ยิ่งใหญ่ และสมเกียรติเมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคอนคอร์ด ย่านออร์ชาร์ด ประเทศสิงคโปร์

*****************************************************************