“พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย” ในบทเลขานุการสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ประธานมูลนิธิ “ศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล

0
3763

พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย เป็นนายตำรวจหนุ่มไฟแรง ดาวฤกษ์ดวงใหม่แห่งวงการพระเครื่อง ผู้ที่สามารถยกระดับพระเครื่องที่เคยเล่นหาระดับท้องถิ่น ขึ้นสู่สากลระดับประเทศ โดยสามารถนำหลักการขอ งกระบวนการยุติธรรมและวิชาการตำรวจ มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดมาตรฐานพระเครื่องได้สำเร็จ  จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ยกระดับมาตรฐานวงการพระเครื่องไทย  จนผู้ใหญ่ทั้งประเทศประจักษ์ในความสามารถ ผลักดันให้ขึ้น ดำรงตำแหน่ง “เลขานุการสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย” คนล่าสุด

และยังมีตำแหน่งในวงการพระเครื่องที่สำคัญพ่วงท้ายอีกหลายตำแหน่ง อาทิ 1.ประธานมูลนิธิ “ศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล”  2.ประธานมูลนิธิ “หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” 3.เลขานุการและกรรมการ มูลนิธิพระเครื่อง พระบูชา(ประเทศไทย) 4.ประธานโต๊ะกรรมการตัดสินพระเครื่องถาวร ของ “สมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย” สายหลวงปู่หมุน  5.เป็นผู้ดูแล(admin)เว็ปไซต์ Uamulet.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื้อขายพระเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 6.เป็นที่ปรึกษา นิตยสารพระเครื่องชั้นนำของประเทศหลายๆฉบับ เช่น นิตยสาร “อมต” พระเครื่อง และ นิตยสารพระเครื่อง “พุทธคยา”

นอกจากนี้ พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย ยังเคยเป็นผู้รายงานข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สวพ.91 (FM.91 MHz.) ในช่วง “24 ชั่วโมงกับสำนักงานิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ” ออกอากาศวันจันทร์ – วันศุกร์ และเป็นผู้ดำเนินรายการ “โรงพักเพื่อประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง AM.576 และ AM.1179 ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30-18.00 น.ระหว่างปี 2550-2551   โดยปัจจุบันรับเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ “สยามวาไรตี้” ในส่วนดารา นักแสดงและผู้มีชื่อเสียง

พันตำรวจโท ระพิน ชาติไทย เลขานุการ “สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย”  ชื่อเล่น เอ  ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่ง รอง ผกก.ฝ่ายป้องกันและปราบปราม โรงพักสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และปฏิบัติราชการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศอ.ปส.ตร.) อีกหน้าที่หนึ่ง

พันตำรวจโท ระพิน ชาติไทย เป็นคนจังหวัดอยุธยาโดยกำเนิด  เป็นบุตรของ นายทองอยู่ ชาติไทย กับ นางสมพิศ ชาติไทย โดยต้นตะกูลของบิดาเป็นคนอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และมีความเกี่ยวพันธ์ฉันญาติกับท่านพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย  มีพี่น้อง 2 คน โดยเป็นบุตรชายคนโต และมีน้องชาย คือ พันตำรวจโท ระพี ชาติไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รอง ผกก.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล(191)

ประวัติด้านการสมรส

พันตำรวจโท ระพิน ชาติไทย เคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว 2 ครั้ง โดยได้สมรสพระราชทานทั้ง 2 ครั้ง ครั้งแรกที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อปี 2541 และครั้งที่ 2 ที่พระราชวังสวนกุหลาบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 แต่สถานภาพปัจจุบัน หย่า

ประวัติทางด้านการศึกษา

พันตำรวจโท ระพิน ชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระดับปริญญาโทรัฐศาสตร์ สาขา การเมืองการปกครอง จาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจบหลักสูตร “การศึกษาวิชาโททางด้านนิติศาสตร์” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น นอกจากนี้ยังสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ก่อนกำหนด โดยใช้เวลาเพียง 1 ปีกับอีก 5 เดือน จากหลักสูตร 2 ปี ที่เป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) และมีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive) และวิทยานิพนธ์ที่ทำได้รับเลือกตีพิมพ์ลงในวารสารตำรวจ ฉบับที่ 407 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2549 อีกด้วย

รางวัลที่เคยได้รับ

1.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญวันสุนทรภู่ จากโรงเรียนวัดบวรมงคล

2.ได้รับโล่ประเภทเรียนดี (ที่ 1) หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยด้านวัตถุระเบิดรุ่นที่ 2 จากกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อชมเชยการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาครั้งที่ 11 จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในปี 2548

บทบาทสำคัญในวงการพระเครื่อง

เริ่มเข้าวงการจากการสะสมพระเครื่องหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม ชัยนาท สืบค้นประวัติหลวงพ่อกวยจนกระจ่าง จึงไปสะดุดคำพูดของหลวงพ่อกวยที่เคยพูดกับลูกศิษย์ใกล้ชิดว่า ถ้าฉันไม่อยู่ให้ไปหาหลวงพ่อหมุน แทนนะ พระองค์นี้ไม่ธรรมดาหรอกโยม จึงทำให้เริ่มหันมาศึกษาและสะสมจนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลากว่า 7 ปีแล้ว

พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย  เป็นผู้ที่สามารถนำพระเครื่องหลวงปู่หมุน ที่อดีตเคยหากันอยู่แค่ในระดับท้องถิ่น  ให้ขึ้นสู่สากลระดับประเทศ จนติดทำเนียบเป็นพระเกจิอาจารย์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในขณะนี้

พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นับเป็นเซียนพระดาวฤกษ์ดวงใหม่แห่งวงการพระเครื่อง ที่สามารถนำหลักการของกระบวนการยุติธรรมและวิชาการตำรวจ มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดมาตรฐานของพระเครื่องหลวงปู่หมุน แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์ ที่อดีตเคยมีปัญหาถกเถียงกันไม่จบ โดยสามารถนำทั้งพยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุ มาอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์จนได้ข้อยุติ และได้รับการยอมรับกันเป็นสากลมาแล้วหลายรุ่น หลายพิมพ์  พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานพระเครื่องสายหลวงปู่หมุน ด้วยการก่อตั้งเป็นมูลนิธิศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ให้ความรู้  จัดหมวดหมู่ สร้างความชัดเจนในเรื่องวัตถุมงคล   ซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่องและสื่อมวลชน  จนมีการตีพิมพ์ยกให้เป็น “กลุ่มพระเครื่องตัวอย่าง” ในยุค 4G ที่มีบทบาทสำคัญ ในการผลิกโฉมใหม่และยกมาตรฐานวงการพระเครื่องเมืองไทย และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯที่ผ่านมา ก็เป็นที่จับตามองของคนในวงการพระเครื่องและสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย นับเป็นนายตำรวจหนึ่งเดียวที่มีบทบาทสำคัญในวงการพระเครื่องเมืองไทย  มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย  และยังมีตำแหน่งอันทรงเกียรติอีกมากมายในวงการพระเครื่องของไทย ดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่ผ่านมา พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย ได้ความไว้วางใจจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่อง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ 1.ประธานฝ่ายกฎหมาย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย 2.ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โดยล่าสุด พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย ได้รับการแต่งตั้งจากทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับสูงเป็น”เลขานุการสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย”และสร้างประวัติศาสตร์เป็นเลขานุการสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย คนที่ 3 ตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯเกือบ20 ปี ดังนี้

1.) เลขานุการสมาคมฯคนที่ 1 คือ “คุณป๋อง สุพรรณ” รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยและสุดยอดแฟนพันธุ์แท้พระเครื่องแห่งปี (๒ ปีซ้อน ๒๕๔๕/๒๕๔๖)  2.) เลขานุการสมาคมฯคนที่ 2 คือ พล.ร.อ.ปรีชาญ จามเจริญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ 3.) เลขานุการสมาคมฯคนที่ 3 (ปัจจุบัน) พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย ประธานมูลนิธิศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล

ที่ผ่านมาทาง พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย ได้จัดสร้างวัตถุมงคล หลวงปู่หมุน รุ่นมหาโภคทรัพย์  เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก และปัจจุบันกำลังทำหนังสือรวมวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล จัดเป็นสุดยอดหนังสือตำราแห่งยุค 4G นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการหนังสือพระเครื่อง ซึ่งได้กระแสการตอบรับของคนในวงการพระเครื่องอย่างมากในขณะนี้

ล่าสุด พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย ได้รับความไว้วางใจจากท่าน พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล และคณะนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 47  มอบหมายให้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดำเนินการจัดงานประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ ที่ อาคาร 106 ไบเทค บางนา ในวันที่ 29-30 กันยายน 2561  พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ร่วมจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง รุ่น “เทพประทานพรเพื่อนำรายได้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์(ไม่หักค่าใช้จ่าย) ไปจัดสร้างโรงพยาบาลหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ศรี อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

สนใจติดตามข่าวสารต่างๆ ของ พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย ได้ที่ fanpage พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย กลุ่ม facebook มูลนิธิศิษย์หลวงปู่หมุน และเฟซบุ้คส่วนตัว พันตำรวจโท ระพิน ชาติไทย

ไตรเทพ ไกรงู  รายงาน