พ.ต.ท.พงศ์พร เยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ศึกษา “ธรรมะดั่งดวงตะวัน” พาหลุดพ้นความมืดบอด

0
2690

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ผอ.พศ.) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการพศ. คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เป็นผู้นำเยี่ยมชม พร้อมบรรยายให้ความรู้ “เชิญตะวัน” หมายถึง “เชิญธรรมะมาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต” ธรรมะเป็นดั่งดวงตะวัน เมื่อดวงตะวันอุทัยขึ้นมาความมืดก็อันตรธานไป ฉันใด เมื่อธรรมะอุบัติขึ้นมาในใจของผู้ใด ความหลงก็ปลาสนาการไป ฉันนั้น

ไร่เชิญตะวัน จึงเป็นดั่งรมณียสถาน ในการฝึกตนเพื่อก้าวพ้นจากความมืดมนอนธการของชีวิตและบรรลุสู่ภาวะ “โชติช่วงดั่งดวงตะวัน” ดังกวีนิพนธ์ที่ท่านว.วชิรเมธี นิพนธ์ไว้