พัฒนาการจังหวัดเชียงราย รวมพลังเอามื้อสามัคคี สร้างบ้าน สานฝันคนจน

0
445

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงาน จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ทีมงานภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย  ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ฟ้าหลวง  และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กำนัน ผู้นำชุมชนตำบลแม่สลองนอก บูรณาการร่วมกันทาสีบ้านของ นายหมิงซิง แซ่เหลียง เลขที่ 715 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมสร้างบ้านคนจนตามโครงการ เชียงราย สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้ม  ปีที่ 4 ซึ่งในโอกาสนี้ ทีมงานท่านพัฒนาการจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย ได้มอบเครื่องครัว เสื้อผ้า โทรทัศน์ และของใช้จำเป็น ให้แก่ครัวเรือนนายหมิงซิง แซ่เหลียง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

การดำเนินกิจกรรมทาสีบ้านดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยความร่วมมือจากทีมงานทุกท่าน ซึ่งทีมงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย นายเถลิงศก คงมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายณรงค์พล ปันสีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) และนายคัมภีร์ จันต๊ะสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นอกจากนี้ ยังได้รับการเอื้ออำนวยจากผู้นำชุมชน ได้แก่ นายทวี ทวีอภิรดีชนะ กำนันตำบลแม่สลองนอก นายวีระ ทวีอภิรดีบารมี ผู้ใหญ่บ้านตงจาใส และนางนิตยา ชีวินมงคลวุฒิ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่สลองนอก

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ฟ้าหลวง โดย นางสาวยุภารัตน์ ฟองคำมูล พัฒนาการอำเภอแม่ฟ้าหลวง นำทีมงาน ได้แก่ นายณรงค์ยศ คำทิพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายยุทธภูมิ ใจตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากรประจำตำบลแม่สลองนอก)  เข้าร่วมทีมบูรณาการกิจกรรมทาสีบ้านดังกล่าวด้วย