พสกนิกรรวมใจภักดิ์สมัครใจบวช 28,262 รูป อุทิศถวายในหลวง ร.๙ “รองฯธนะศักดิ์” มอบผ้าไตรที่วัดยานฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ

0
1814

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เวลา 08.30 น. ที่วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ มหาเถรสมาคม(มส.) รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 138 รูป โดยมีพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมํกรเถร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล พศ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ได้มอบผ้าไตรแก่ผู้แทนผู้อุปสมบทจำนวน 9 ไตร พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านพระพุทธศาสนา ในโอกาสเปิดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 17 ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลาการเปรียญบนภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ในวันที่ 17 ธ.ค. 2512 แก่ผู้เข้ารับการอุปสมบทเพื่อได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ มีความว่า

“พระพุทธศาสนาบริบูรณ์ด้วยสัจจธรรม ที่เป็นสาระและประโยชน์ในทุกระดับ แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้เข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน ด้วยปัญญาและศรัทธาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้ บัดนี้ ประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้าน และต้องการความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยประชาชน มีหลักของใจอันมั่นคง และปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม กรณีกิจอันสำคัญของท่านทั้งหลาย คือการส่งเสริมประชาชนให้มีพระรัตนตรัยและธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักของใจและความประพฤติ ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ท่านทั้งหลายจะต้องเจริญศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง คือความเชื่อในเหตุที่แท้ ในผลที่แท้ ไม่สับปลับ และปัญญาสามารถรู้ตามความจริง อันเกิดจากสงบแน่วแน่ของจิตต์ ให้เกิดขึ้นในตนเองก่อน จึงจะสามารถพิจารณาให้เห็นวิธีปฏิบัติ เพื่อรักษาส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนและประเทศชาติได้”

พระพรหมวชิรญาณ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า มส.มีมติให้วัดทั่วประเทศจัดบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลโดยจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยการสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เป็นครั้งสุดท้าย ที่สำคัญได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสู่การปฏิบัติในการสร้างคนดีให้แก่สังคม ซึ่งการพิธีอุปสมบทครั้งนี้ เมื่อเปิดรับสมัครตามโครงการดังกล่าวทั่วประเทศ ปรากฏว่า มีประชาชนให้ความสนใจ สมัครใจเข้าขอบวชเป็นจำนวนมาก แต่เดิมที่ตั้งไว้จังหวัดละ 89 รูป ก็เกินจำนวนทุกจังหวัด ก็เพราะพสกนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนม์ชีพ มีโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า การอุปสมบทครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทางคณะรัฐมนตรี มีมติให้ข้าราช พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมบวชระหว่างวันที่ 15-30 ต.ค. รวม 15 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา ซึ่งวัดทั่วประเทศส่วนใหญ่จะจัดพิธีบวชพร้อมกันในวันที่ 16 ต.ค. ทั้งนี้ไม่ได้กำหนดจัดพิธีบวชตายตัว แต่ให้แต่ละวัดที่เข้าร่วมโครงการจัดบวชตามวันที่เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละวัด สำหรับจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมอุปสมบททั้งหมดทั่วประเทศ  ส่วนกลาง 13 วัด ส่วนภูมิภาค 283 วัด มีผู้บวชในส่วนกลาง 3,075 คน ส่วนภูมิภาค 25,187 คน รวม 28,262 คน  อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าอุปสมบทและทุกคนในครอบครัวจะได้ร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวัดสำคัญในกรุงเทพมหานครที่มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย วัดยานนาวา จำนวน 138 รูป วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จำนวน 89 รูป วัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 178 รูป วัดเทพศิริทราวาส จำนวน 340 รูป วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จำนวน 89 รูป วัดหงส์รัตนาราม จำนวน 400 รูป วัดเทพนารี จำนวน 89 รูป วัดสามพระยา จำนวน 89 รูป วัดปากบ่อ จำนวน 89 รูป วัดบางบอน จำนวน 89 รูป วัดลาดปลาเค้า จำนวน 89 รูป วัดนาคปรก จำนวน 89 รูป

 

ด้านวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้จัดพิธีบรรพชาอุสมบท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา  ณ อาคารราชวิริยาลังการ โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นพระอุปัชฌาย์

ทั้งนี้ นางกัญฐณา หินเมืองเก่า ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) นครปฐม กล่าวว่า การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยวัดไร่ขิงร่วมกับ พศ. และจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการฯดังกล่าวขึ้นจำนวน 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 26 กรกฎาคม รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 12 – 23 สิงหาคม รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 14 – 30 ตุลาคม สำหรับในวันนี้ มีผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 170 คน โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก พระเทพศาสนาภิบาล อุปถัมภ์การจัดพิธีตลอดโครงการ