พสกนิกรชาวสระแก้ว หลอมรวมใจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว – พระบรมราชินี

0
426

      วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว(พศจ.สระแก้ว) ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โอกาสนี้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า อาทิ พระครูวัฒนานครกิจ เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร พระมหาประสูตร ตนฺตปาโล เจ้าอาวาสวัดแซร์ออ คณะสงฆ์อำเภอวัฒนานคร  นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ นายอำเภอวัฒนานคร ผอ.พศจ.สระแก้วหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างพร้อมเพรียง ณ วัดแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว