พศ.ให้ใช้อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล ตั้งรพ.สนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดนครปฐม สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 430 เตียง

0
536

พื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเปิดรับผู้ป่วยวันที่ 18 ก.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 เพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หลังพบการระบาดของโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนในสถานที่โรงชำแหละเนื้อสัตว์ ตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงขณะนี้เกิดการติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยในช่วง 7 วันที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 190 ราย/วัน โดยมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 7,764 ราย เสียชีวิตสะสม 84 ราย รักษาหายแล้ว 3,447 ราย และยังรักษาอยู่ 4,235 ราย (ณ วันที่ 14 ก.ค.64)

สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ให้ใช้สถานที่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 430 เตียง แบ่งโซนแยกชาย 195 เตียง /หญิง  235 เตียง ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการต่อเติม ปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้า กล้องวงจรปิด WIFI เสียงตามสาย เช็คระบบประปา ปรับปรุงห้องน้ำ ตลอดจนจัดวางเตียงโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท รอยคอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด หนึ่งในผู้ร่วมบริจาคเงินสมบททุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม นำพนักงานกว่า 50 คน มาช่วยจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งความคืบหน้าในการดำเนินการกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะพร้อมเปิดรับผู้ป่วย  วันที่ 18 ก.ค.นี้ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้สนับสนุนงบประมาณ 3.4 ล้านบาท รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมบริจาคเงินสิ่งของเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 นี้ด้วย