พศ.โต้ข้อครหา พระทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม “ไม่ผิด” เป็นศาสนกิจของสงฆ์

0
1040

วันนี้ (10 ก.ย.62) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในวาระปกติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นองค์ประธานที่ประชุม โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า มส.รับทราบการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. และพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา  ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งมีการลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยได้มีการมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของที่มีความจำเป็นให้กับพระภิกษุสามเณร และประชาชนที่ประสบภัยแล้ว

(ชมคลิป)

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงภาพพระสงฆ์กำลังทำอาหารเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า เป็นการทำผิดพระธรรมวินัย เพราะพระสงฆ์ไม่สามารถทำอาหารฉันเองได้ ทางพศ.ขอชี้แจงว่า ภาพดังกล่าวที่ปรากฏออกมานั้น ไม่ใช่เป็นการทำอาหารเพื่อฉันเองของพระสงฆ์ แต่เป็นการทำอาหารเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงไม่ถือว่าผิดพระธรรมวินัย นอกจากนี้การที่พระสงฆ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และพระสงฆ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นั้น ก็ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักงานของคณะสงฆ์ คือ งานด้านสาธารณสงเคราะห์ด้วยเช่นกัน