พศ.แจง ตรวจข้อมูลภิกษุถือเงิน/บัญชีวัด ต้องการทราบแนวทางปฏิบัติได้จริงเพื่อพิจารณาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัดนั้นๆ

0
894

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ห้องแถลงข่าวมหาเถรสมาคม(มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะโฆษกพศ.  กล่าวภายหลังการประชุมมส.ว่า ตามหนังสือที่ พศ. 0001/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ลงนามโดย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมเสน่ห์ ผอ.พศ. เวียนไปถึงผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ทุกจังหวัด ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลโดยด่วน หากพบว่าวัดใดในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด มีการดำเนินการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัด กรณีที่พระภิกษุสงฆ์ มิต้องถือเงินสดแต่จะนำเข้าบัญชีส่วนกลางของวัดทันทีเมื่อได้รับ ขอให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการดำเนินการโดยให้บันทึกเป็นวิดีโอ พร้อมสรุปข้อมูลขั้นตอนและวิธรดำเนินการ และส่งให้พศ. ผ่านทางโทรสาร หรือทางอี-เมล ตามที่มีการเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้น พศ.มีวัตถุประสงค์เพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติได้จริง หลักการคือภิกษุมิต้องมาถือเงิน แต่ผ่านบัญชีส่วนกลาง เพื่อให้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัดนั้นๆ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยต่อไป

รองผองพศ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ พศ.ต้องการหาวัดตัวอย่างที่พระไม่จับเงินซึ่งเป็นไปตามพระวินัยปิฎก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิขาบทไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้พระภิกษุรับ ใช้ให้คนอื่นรับ หรือแม้กระทั่งยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้ตน นอกจากนี้ยังรวมถึงอะไรก็ตามที่มีค่าในการแลกเปลี่ยน ซื้อ ขายได้ เช่น ธนบัตร เหรียญ เช็ค บัตรกดเงินสด บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต การรับเงินทองจึงเป็นการผิดพระวินัย และเป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่พระภิกษุที่รับไม่ว่าจะโดยเหตุผลใดๆ เช่น การับเพื่อตัว หรือเพื่อสงฆ์ก็ตาม

“นี่คือการออกหนังสือไป ต้องการหาวัดตัวอย่างเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นตามที่สื่อเอาไปลงทางเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นสื่อหรือเป็นผู้ใดก็ไม่ทราบ เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการบังคับ เป็นเพียงต้องการหาวัดตัวอย่าง ถ้าจังหวัดใดมีวัดลักษณะตัวอย่างก็ให้รายงานเข้ามา ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราต้องการให้วัดต่างๆ เอาเป็นตัวอย่างเท่านั้นเอง” รองผอ.พศ. กล่าว