พศ.แจงคำสั่งเจ้าคณะใหญ่ ให้งดเว้นขายวัตถุมงคลในโบสถ์ แต่ไม่ห้ามสร้างห้ามบูชา ส่วนการห้ามโยนผ้าห่มถวายหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง เป็นดุลพินิจเจ้าอาวาส

0
2989

โฆษกพศ. แจงคำสั่งเจ้าคณะใหญ่ทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย หลังสังคมเกิดความสับสน เน้นย้ำไม่ห้ามสร้างวัตถุมงคล ขอให้งดจำหน่ายในพื้นที่พระอุโบสถ หรืออุโบสถ ถือเป็นสถานที่สงฆ์ทำสังฆกรรมตามพุทธบัญญัติ พระมหากษัตริย์พระราชทานวิสุงคามสีมาแด่พระพุทธศาสนา แนะให้วัดทบทวนคำสั่งให้ดีป้องกันสับสน

จากกรณีที่วัดหลายแห่งทั่วประเทศเกิดความสับสนกับคำสั่งเจ้าคณะปกครอง เกี่ยวกับการห้ามไม่ให้วัดจำหน่ายพระบูชา วัตถุมงคล ภายในและบริเวณพระอุโบสถ หรืออุโบสถว่า เป็นการห้ามไม่ให้วัดจัดสร้างวัตถุมงคลนั้น เมื่อวันที่ 3 ต.ค.  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า  คำสั่งเจ้าคณะใหญ่แต่ละภาคการปกครองคณะสงฆ์ที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องเข้มงวดพฤติกรรมพระภิกษุ สามเณร ทั้งห้ามวิพากษ์ หรือวิจารณ์กระทบสถาบัน เป็นคำสั่งที่ออกมาตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายปกครองของคณะสงฆ์ไทย โดยคำสั่งดังกล่าวนั้น ถือเป็นคำสั่งเดิมที่คณะสงฆ์เคยออกมาแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำให้คณะสงฆ์ได้ปฏิบัติอีกครั้ง ไม่ให้ปล่อยปละละเลย ที่สำคัญเป็นการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ให้อยู่ในระเบียบปกครองและพระธรรมวินัยเข้มข้นมากขึ้น

นายประดับ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีหลายวัดเกิดความสับสนเกี่ยวกับการสร้างวัตถุมงคลนั้น คำสั่งดังกล่าวไม่ได้ห้ามเรื่องการสร้างแต่อย่างใด แต่สั่งการให้วัดไม่ควรนำวัตถุมงคลมาวางจำหน่ายภายในพระอุโบสถ หรืออุโบสถ เพราะจะเกิดความไม่เหมาะสม เนื่องจากพระอุโบสถ หรืออุโบสถ เปรียบเสมือนที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะพุทธบริษัทควรปฏิบัติตามพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการใช้พระอุโบสถหรืออุโบสถในการทำสังฆกรรมให้เป็นไปตามพุทธบัญญัติ มิใช่นำวัตถุมงคลมาวางจัดจำหน่าย ที่สำคัญพระอุโบสถหรืออุโบสถ ยังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นเขตประกอบสังฆกรรมตามพระธรรมวินัย

“คำสั่งเจ้าคณะใหญ่นั้น เพื่อให้ทุกวัดได้จัดระเบียบสถานที่จำหน่ายวัตถุมงคลให้เกิดความเหมาะสม อยู่ในที่เหมาะที่ควรภายในวัด ไม่ใช่ว่าห้ามจำหน่าย แต่ไม่ควรอยู่ในพื้นที่พระอุโบสถ ในขณะเดียวกัน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ท่านได้มีเมตตาเน้นย้ำให้วัดและพุทธศาสนิกชนได้เข้าใจไปก่อนหน้านี้แล้วว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นคำสั่งห้ามเช่าบูชา ห้ามติดป้ายโฆษณาขายพระ ห้ามจำหน่ายวัตถุมงคลในวัด หรือห้ามสร้างพระ สร้างวัตถุมงคลในเขตวัดแต่อย่างใด เป็นการเข้าใจพลาดคลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก คำสั่งเพียงแจ้งให้วัดไม่ควรจำหน่ายพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปต่างๆ ภายในและบริเวณพระอุโบสถหรืออุโบสถเท่านั้น เนื่องจากพระอุโบสถหรืออุโบสถ เป็นสถานที่ที่พระภิกษุใช้ทำสังฆกรรมตามพระวินัย ไม่จึงควรนำวัตถุมงคลมาตั้งวางจำหน่าย ซึ่งจะดูไม่เหมาะสม ทางวัดควรจัดหาสถานที่เป็นการเฉพาะสำหรับการจำหน่ายวัตถุมงคลให้เป็นสัดส่วน แยกออกไปจากพระอุโบสถอย่างเด็ดขาด จึงขอแจ้งให้ทราบว่าคณะสงฆ์ไม่ได้มีคำสั่งห้ามสร้างพระหรือวัตถุมงคล” โฆษกพศ.กล่าว

เมื่อถามถึงแนวปฏิบัติของวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประกาศงดให้ญาติโยมเข้าถวายผ้าห่มหลวงพ่อโตพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ภายในพระวิหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไปนั้น นายประดับขอไม่พูดในเรื่องนี้ ขอให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าอาวาสเอง ที่ควรปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าคณะปกครองเช่นไร