พศ.เผย สวดมนต์ข้ามปี 63 ยอดทะลุกว่า 21 ล้านรูป/คน “ณรงค์” นำคณะผู้บริหารเข้าสักการะ “หลวงพี่น้ำฝน” กำลังสำคัญการจัดงาน

0
349

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.63 เวลา 15.00 น. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายวีระ จำลอง ผอ.กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะผู้ช่วยโฆษกพศ. กล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 2/2563 ที่ประชุมมีมติรับทราบการรายงานสรุปยอดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ตามที่พศ.ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563 ซึ่งมีพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 21,016,193 รูป/คน โดยการจัดงานดังกล่าวได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 09.00 น. ที่วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร  วัดไผ่ล้อม  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พศ. เข้ากราบสักการะขอพรปีใหม่  และกราบขอบพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ที่ให้ความอุปถัมภ์ สนับสนุน ช่วยเหลือการจัดงานทุกอย่างในโครงการ “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 1 ม.ค.63 ที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ โอกาสนี้หลวงพี่น้ำฝนได้มีเมตตามอบวัตถุมงคลให้แก่ทุกคนที่มาเข้าร่วมถวายสักการะด้วย