พศ.เตรียมเสนอเสนอนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังล่วงละเมิดศาสนา จี้กระทรวงดิจิทัลฯ ประสานให้ยุติการผลิต เผยแพร่เกม

0
1278

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กล่าวว่า ตามที่เกม Fight of Gods ซึ่งมีเนื้อหานำศาสนาแต่ละศาสนามาต่อสู้กัน และได้มีการให้ผู้เล่นชาวไทยได้ดาวน์โหลด และเล่นแล้วนั้น การนำเรื่องความเชื่อทางศาสนามาทำเป็นเกมอาจจะกระทบต่อความรู้สึกของศาสนิกของแต่ละศาสนา โดยบางส่วนอาจจะมองว่า เป็นเพียงแค่เกม แต่หากมองลึกลงไปแล้ว ก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับความรู้สึก ความศรัทธา ที่จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาได้ ดังนั้น ศน.ในฐานะที่ดูแล 5 ศาสนาในประเทศไทย ได้เตรียมส่งหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประสานไปยังประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมดังกล่าว ในการขอความร่วมมือประสานกับผู้ผลิตเกมดังกล่าว รวมถึงงดการจำหน่ายในประเทศไทย ที่อาจจะกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ที่ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

…………………………………………..

…………………………………………

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า พศ.ได้ประชุมร่วมกับศน. กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์กรโนอิ้งบุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของเกม Fight of Gods โดยได้ข้อสรุปดังนี้ พศ.จะมีหนังสือถึงกระทรวงดิจิทัลฯ ดำเนินการประสานกับผู้ผลิตและจำหน่ายให้ยุติการผลิตและเผยแพร่เกม รวมถึงดำเนินการทางกฎหมาย ที่สำคัญนำเสนอเรื่องดังกล่าวในแผนดำเนินการปกป้องศาสนาร่วมกับแผนอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ตามคำสั่งคสช.ที่49/2559 รวมทั้งเสนอให้นายกรัฐมนตรี  พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และองค์กรศาสนา ร่วมกันเฝ้าระวังและทำความเข้าใจในการล่วงละเมิดศาสนา

โฆษกพศ.กล่าวอีกว่า ทางโนอิ้งบุดด้า ได้มีหนังสือประท้วงขอให้บริษัทผู้จำหน่ายเกม ซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษ ได้รับรู้ถึงความไม่เหมาะสมดังกล่าว และขอให้ยุติการเผยแพร่เกม พร้อมกับมีหนังสือถึงผู้ผลิตเกมซึ่งอยู่ ณ สาธารณรัฐไต้หวัน ได้ยุติการผลิต เนื่องจากกระทบต่อจิตใจของผู้นับถือศาสนา ส่วนสมาพันธ์ชาวพุทธฯ ได้ออกแถลงการณ์ประณามเกมดังกล่าวแล้วด้วย