พศ.เตรียมจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม ปรับหลักสูตรธรรมศึกษาให้เหมาะกับเด็ก หนกลางจัดที่วัดไร่ขิง 13-14 ธ.ค.นี้

0
2301

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตกรุงเทพฯ  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)​ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุม ว่า มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาให้เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน แต่ละช่วงการศึกษา คือ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เช่น ระดับประถมศึกษา ก็จะมีหลักสูตรธรรมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นตรี โท เอก โดยเฉพาะ นอกจากนี้ทางสำนักงานแม่กองธรรมฯ กำลังพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นระบบอีเลิร์นนิง ซึ่งจะเป็นระบบที่มาช่วยแบ่งเบาภาระในกานสอนให้กับครูสอนพระปริยัติธรรม ทั้งนี้ในการพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นอีเลิร์นนิง ก็จะมีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็ก และเยาวชนแต่ระดับการศึกษาด้วยเช่นกัน

ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการพศ. กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม นอกจากเป็นการรับทราบนโยบายของคณะสงฆ์ และแนวทางส่งเสริมสนับสนุนของพศ.แล้ว ยังเป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในหลักสูตร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งปฏิบัติ การอบรมสั่งสอน รวมถึงการวัดองค์ความรู้ในการสอบธรรมสนามหลวง

น.ส.อังสุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา พศ. กล่าวว่า การจัดประชุมดังกล่าว จะจัดทุกเขตการปกครองคณะสงฆ์ โดยดำเนินการอบรมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก และคณะสงฆ์กรุงเทพฯ ไปแล้ว จากนั้นจะดำเนินการจัดอบรมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง วันที่ 13 – 14 ธ.ค. ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ วันที่ 22-23 ธ.ค. ที่วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช และเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันที่ 26 – 27 ธ.ค. ที่วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่