พศ.เตรียมจัดทำเงินรายหัวนักธรรม-บาลี พร้อมชงงบฯ ปี 63 กว่า 3 พันล้านบาท รองรับพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม

0
1241

วันนี้ (25 ก.ค.62) ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จากนั้นนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) บรรยายพิเศษ การส่งเสริมสนับสนุนการศาสนศึกษา ว่า พศ.พร้อมสนับสนุนงานคณะสงฆ์ในทุกด้าน เช่น ล่าสุดการผลักดันจนมีการประกาศใช้พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำกฎหมายลูกรองรับในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการจัดทำงบฯรายหัวให้กับนักเรียนในการศึกษาคณะสงฆ์แผนกต่างๆ ทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี ขณะที่ในส่วนแผนกสามัญ ซึ่งมีงบฯรายหัวอุดหนุนอยู่แล้ว แต่งบฯในส่วนอื่นยังไม่เพียงพอ เช่น งบฯก่อสร้าง งบฯสื่อการเรียนการสอน ก็จำเป็นจะต้องมีกฎหมายมารองรับ เพื่อจัดสรรงบฯมาสนับสนุนในส่วนต่างๆด้วย

นายณรงค์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของครูที่ทำการสอนในแผนกต่างๆ ทั้งสามัญ นักธรรม บาลี ก็จะมีงบฯสนับสนุน โดยในปีงบประมาณ 2563 พศ.ทำเรื่องเสนอของบฯด้านการศึกษาสงฆ์ ไปประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเดิมที่เคยขอในปีที่ผ่านมาซึ่งจะอยู่ประมาณปีละกว่า 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเตรียมงบฯรองรับการดำเนินงานตามพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม