พศ. เดินหน้าสนองพระดำริ “สมเด็จพระสังฆราช” จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

0
543

นายสิปป์บวร  แก้วงาม  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เปิดเผยว่า ตามที่นายณรงค์  ทรงอารมณ์  ผอ.พศ.ได้มีข้อสั่งการถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด (ผอ.พศจ.) ให้ประสานกับเจ้าคณะปกครองและวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่มีศักยภาพเพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อบริการประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตบริการของวัด พร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการกับวัดที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการและคำแนะนำของทางราชการ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมทั้ง ได้มีหนังสือขอความเมตตานุเคราะห์ถึงเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดและเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ ด้วยแล้วนั้น

Cr. ภาพ การตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนย ามลำบาก สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 

นายสิปป์บวร  ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผู้บริหาร พศ.ซึ่งนำโดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ได้ร่วมกันพิจารณาและออกแนวทางการจัดบริการเครื่องอุปโภคบริโภคของศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ประกอบด้วย แนวทางการจัดตั้งศูนย์ฯ  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปรุงอาหารภายในศูนย์ฯ ข้อปฏิบัติสำหรับศูนย์ฯ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารับบริการจากศูนย์ เป็นต้น  และวันนี้ (27 มีนาคม 2563) ได้รับรายงานว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แล้ว จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย วัดยานนาวา วัดอรุณราชวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดบางบอน วัดโลกานุเคราะห์ วัดลาดปลาเค้า วัดบำเพ็ญเหนือ วัดปากบ่อ วัดสะพาน วัดอินทรวิหาร วัดนาคปรก วัดราชผาติการาม วัดนิมมานรดี และวัดบางนาใน สำหรับต่างจังหวัดได้รับรายงานเบื้องต้นทราบว่า จัดตั้งแล้วไม่น้อยกว่า 150 แห่ง ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อต้องการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในยามบ้านเมืองประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Cr. ภาพ การตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนย ามลำบาก สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ 

นายสิปป์บวร  กล่าวต่ออีกว่า ตนได้รับการประสานเบื้องต้นจากผู้บริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-ELEVEN) ว่า จะขอร่วมในการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับวัดที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีความยินดีจะร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วย ซึ่ง พศ. ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งสำรวจวัดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว