พศ.เชิญชวนตักบาตรเทโวโรหณะที่วัดใกล้บ้าน ที่วัดพิชัยญาติจัดข้าวสารอาหารแห้งไว้บริการ

0
2582

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า เนื่องในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา ที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 24 ต.ค. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตนตามแนวทางการปวารณาของพระภิกษุสงฆ์ คือ การยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคม และในวันที่ 25 ต.ค. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะร่วมกันที่วัดใกล้บ้าน

พระครูวิศิษฏ์สรการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม หรือวัดพิชัยญาติ กล่าวว่า   วันตักบาตรเทโว หมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสำคัญ เรียกว่า ตักบาตรเทโว  อาหารที่นิยมตักบาตร นอกจากข้าวและอาหารคาวหวานแล้ว ก็จะมีข้าวต้มลูกโยนด้วย โดยในส่วนของวัดพิชญยาติการาม จะมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 68 รูป ออกรับบาตรเนื่องในวันตักบาตรเทโว วันที่ 25 ต.ค. เวลา 08.00 น. โดยทางวัดได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับตักบาตร ชุดละ 30 บาท หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเฉลิมนคร บัญชี วัดพิชยญาติการาม เลขที่บัญชี 037-254479-8 สอบถามโทร. 02-4381738, 088-5651915, 093-9153995, 085-9099590

/////////////////////////////////////////////////////////